Титульні списки

Титульні списки – це переліки об'єктів будівництва, складені замовниками та затверджені в установленому порядку. У них вказують: місце будівництва, час його початку і закінчення, обсяг капітальних вкладень на планований рік, розмір і терміни введення в дію потужностей і основних фондів. У титульні списки включають лише об'єкти, забезпечені затвердженою проектно-кошторисною документацією. Титульний список є основним і незмінним документом на весь період будівництва як для планування, так і для фінансування будівництва, надання кредитів і виділення ресурсів. При їх складанні враховують необхідність концентрації коштів на здавальних об'єктах, а по знову починає і перехідним будівництвах – забезпечення коштів у розмірі не менше встановлених нормами тривалості будівництва.

У промисловому будівництві складання титульного списку пов'язане з поняттям пускового комплексу – сукупності об'єктів, агрегатів, механізмів, а також комунікацій, що забезпечують можливість введення в експлуатацію частини споруджуваних виробничих потужностей. Склад і вартість пускового комплексу визначається замовником і узгоджується з проектною організацією та генпідрядником. Після подання замовниками проектів титульних списків будівництва об'єктів у вищестоящі організації, проводиться розрахунок потреби в ресурсах, складаються порівняльні баланси потреби і наявності, на основі яких приймається рішення або про збільшення потужності будівельної бази, або переглядаються намічені до будівництва об'єкти і виключаються зі списків менш важливі.

Титульний список складають на весь період будівництва, а внутріпостроечний (річний) титульний список – на планований рік. На основі титульних списків складають плани підрядних робіт з розбивкою обсягів по трестам, БМУ і спеціалізованим організаціям. Правилами про підрядні договори в будівництві встановлено такі види договорів. Генеральний підрядний договір укладається з генеральним підрядником на весь обсяг будівництва, якщо терміни його виходять за межі одного року. Річний підрядний договір строком на один календарний рік складається на виконання робіт по окремих об'єктах, включених у річний титульний список. Підрядний договір на підготовчі роботи також строком на один рік передбачає виконання обов'язкового комплексу підготовчих робіт. Субпідрядний договір укладається між генеральною та субпідрядною організацією на виконання окремих видів або комплексу робіт даного року.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru