Трудомісткість робіт і витрати машинного часу

Трудомісткість робіт і витрати машинного часу розраховують за діючими ЕНіР з урахуванням планованого зростання продуктивності праці шляхом введення поправочного коефіцієнта на перевиконання норм. Нарівні з ЕНіР використовують місцеві та відомчі норми і розцінки (МНіР, ВНіР). Нормування за ЕНіР дуже трудомісткий процес, в зв'язку з чим у всіх великих організаціях користуються для цілей планування укрупненими нормами, розробленими на основі виробничих калькуляцій. Укрупнені норми складаються по видах робіт на будівлю або його частина (секцію, проліт, ярус і т. д.), конструктивний елемент (монтаж перекриттів зі зварюванням закладних деталей) або комплексний процес (наприклад, оштукатурювання внутрішніх поверхонь будинків з керамзитобетонних панелей, включаючи обштукатурювання стін, відкосів, тягу рустів з частковою насічкою поверхні, підношенням розчину та іншими супутніми роботами). Укрупнені норми враховують досягнутий рівень продуктивності праці. За відсутності укрупнених нормативів спочатку складають калькуляцію витрат праці, результати розрахунку якої переносять в графік.

Послідовність заповнення калькуляції повинна відповідати прийнятому в календарному плані переліком робіт. В гр. 7 проставляють з ЕНіР норму часу машин. В гр. 12 записують дві норми часу: для машиніста і для робочих механізованого ланки. Витрати машинного часу (гр. 9) і праці робітників підраховують діленням цих витрат у маш-год і чол-год на тривалість робочого дня, тобто 8 ч. Крім витрат праці, розрахованих за обсягами робіт, слід врахувати: витрати на дрібні непередбачені роботи-орієнтовно 10-15% і затрати праці на роботи, що виконуються за рахунок накладних витрат, що становить 8-10% від трудомісткості основного виробництва. Відповідно слід збільшити число робітників основних професій. Витрати праці на спеціальні роботи визначають за даними субпідрядної організації або за плановою денний вироблення (руб / чол-дн).

Тривалість роботи. До моменту складання календарного плану повинні бути визначені методи виконання робіт і обрані машини і механізми. У процесі складання графіка слід забезпечити умови інтенсивної експлуатації основних машин шляхом їх використання у 2-3 зміни без перерв у роботі та зайвих перебазувань. Тривалість механізованих робіт повинна визначатися тільки виходячи з продуктивності машини. Тому спочатку визначають тривалість механізованих робіт, ритм роботи яких визначає все побудова графіка, а потім розраховують тривалість робіт, що виконуються вручну.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru