Вибір основних видів обладнання та розрахунок його кількості

Устаткування й оснащення, за допомогою яких виконують операції виробничого процесу, є важливими елементами проектованого зварювального виробництва. Вони настільки ж необхідні і незамінні, як шкіряні дивани офісних приміщень. Тому при розробці проекту цеху необхідно визначити раціональний якісний і кількісний склад устаткування і оснащення. За участі у виробничому процесі обладнання, що використовується в складально-зварювальних цехах, ділиться на: – виробниче, вживане безпосередньо для виконання операцій технологічного процесу з виготовлення, обробці та випробуванню виробів, випускаемих.проектіруемим цехом (зварювальне обладнання, металообробне, апаратура для контролю зварювання, інструмент і т. д.);

– допоміжне, яке не використовується безпосередньо в технологічному процесі виготовлення виробів, але обслуговує основне виробництво (обладнання для ремонту інструменту і пристроїв; навчальний і лабораторне обладнання; вентіляцінно-опалювальні агрегати, вентилятори, насоси);

– підйомно-транспортне, призначене для механізації трудомістких підйомно-транспортних і погрузочіоразгрузочних робіт (автотранспорт, крани, рольганги і т. д.).

За характером виконуваної роботи виробниче обладнання складально-зварювального цеху може бути розділене на:

– основне, або виробниче, обладнання, безпосередньо виконує операції технологічного процесу;

– інше обладнання, що має при виконанні виробничих операцій підсобне значення (наждакові жорна). Це обладнання періодично виконує додаткові операції технологічного процесу і приймається комплектно.

При розробці виробничого процесу виготовлення вузлів і секцій, і особливо при розрахунку трудомісткості складально-зварювальних робіт, технолог-проектувальник орієнтується на новітні види устаткування і оснащення, за допомогою яких буде виконуватися проектований виробничий процес. Вибір того чи іншого обладнання в процесі проектування повинен бути обгрунтований. Основними критеріями для вибору раціональних видів устаткування і оснащення, використовуваних в складально-зварювальних цехах, можуть бути наступні:

1. Технічна характеристика вибираного устаткування або оснащення для виконання певної операції, найбільш повно відповідає технологічним вимогам виготовлення конструкцій на даному обладнанні або за допомогою даної оснастки.

2. Найбільша експлуатаційна надійність і простота обслуговування, найбільший к. п. д. і найменше споживання енергії при експлуатації.

3. По можливості мінімальні габарити, маса і вартість устаткування і оснащення.

4. Найменший можливий термін окупності суми початкових витрат на придбання і монтаж в цеху даного обладнання або оснащення.

Для підбору раціональних сучасних типів зварювального обладнання користуються найновішими даними довідкової та інформаційної літератури, проспектами і каталогами суднобудівної та машинобудівної промисловості, в яких описані технічні характеристики і вартість окремих типів обладнання.

19 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru