Використання ЕОМ

Використання ЕОМ вимагає підготовки відповідної програми розрахунку. У загальному виді програма розрахунку мережного графіка являє собою сукупність алгоритмів, за якими здійснюється розрахунок відповідних параметрів. Програми розрахунку мережевих графіків на ЕОМ характеризуються наступними ознаками.

1. Потужністю (ємністю)-граничним числом подій або робіт, яке може мати мережевий графік. Якщо обсяг мережі перевищує цю межу, то може бути використаний блоковий метод розрахунку, коли графік ділиться на окремі блоки, обсяг яких відповідає межі програми. Кожен блок розраховують самостійно. Є програми, які об'єднують результати розрахунків окремих блоків.

2. Порядком кодування подій. Програма розрахунку може вимагати упорядкованого кодування подій або працювати з випадковою нумерацією з дотриманням однозначності кодів подій мережі.

3. Порядком та видами сортувань вихідних даних, які обумовлюються структурою вихідних документів. Програми можуть виконувати такі види сортувань: по раннім термінами початку і закінчення робіт і раннім термінами звершення подій; по пізнім строкам початку і закінчення робіт і пізнім строкам звершення подій; у порядку збільшення значення повного резерву часу робіт, коли критичні роботи розташовуються першими, потім підкритичні роботи і т. д.; по роботах, для яких необхідні однорідні ресурси; по об'ємним, вартісним та іншими показниками однорідних робіт як по окремих планових періодах, так і за весь термін будівництва і т. д.

4. Здатністю виявлення характеру і місць помилок у побудові сіткового графіка.

5. Складом і характером враховуються обмежень по ресурсах.

При виборі програм розрахунку враховують також простоту і трудомісткість підготовки вихідних даних і, головне, склад і форму вихідних даних. Потрібно відзначити, що на практиці можуть знайти застосування тільки ті програми, які видають розрахункові дані у вигляді, забезпечує їх безпосереднє використання, наприклад за допомогою 128-розрядного алфавітно-цифрового друкуючого пристрою (АЦПУ).

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00069 sec