Властивості грунтів у будівництві

Властивості грунтів у будівництві

Землі, що служать підставою, є суцільними скельними масивами або продуктами їх руйнування. Строй характеристики грунтів дуже різноманітні і залежать від процесу їх утворення. Існує певна закономірність між лад якостями землі і якимись величинами, що характеризують його фізичний стан. Ці величини можуть бути отримані в результаті лабораторного дослідження зразків землі, взятих з місця будівництва без порушення структури, характерною йому в критеріях природного залягання. До таких основним характеристикам, загальним для всіх типів грунтів, належать:
1) гранулометричний склад, іншими словами кількість частинок різної крупності, що знаходяться в одиниці об'єму, і
2) ступінь щільності грунту. Для визначення гранулометричного складу еталон землі висушують до повітряно-сухого стану і розсіюють через набір сит з отворами визна-діленої крупності. Після розсівання будь-яка фракція, що залишилася на відповідній ситі набору вирішується, і вага кожної фракції виражається в про-центах від ваги еталона

Для неупередженої оцінки ступеня щільності грунту потрібно спочатку встановити пористість його (n), тобто обсяг порожнеч у відсотках до всього обсягу займаному грунтом. Величина пористості, залежно від крупності ча-стіц і ступеня їх ущільнення, може коливатися в межах від 25 до 50%. Порів-Передачі незмінними для землі з певним гранулометричним скла-вом є дві пористості: найбільша (n max), яку він у вільно насиченому стані, і мала (nmin), яку він отримує після штучного ущільнення до максимуму. Щільність землі характеризується величиною D, іменованої ступенем щільності землі. Ступінь щільності виражає, в якому співвідношенні з граничними величинами (nmax і nmin) знаходиться пористість (n), якій грунт в критеріях природного залягання. За ступенем щільності розрізняють землі: щільні при 1> D> 0,67 середньої щільності при 0,67> D> 0,33 пухкі при 0,33> D> 0 Рихлі землі, зазвичай, не багато застосовні для бази, тому що дають значущі, а головне нерівномірні опади. У міру потреби будівництва на пухких грунтах несуча здатність основи виявляється методом особливих дослідницьких робіт, особистих для кожного будівництва. З ростом щільності землі опади зменшуються і стають одно-мірні. Тому, чим щільніше грунт, тим більший тиск під фундаментом можна допустити при інших рівних умовах. У міру поглиблення землі безперервно піддаються дедалі більшому тиску нію верхніх шарів. Тиску піддаються також землі, розташовані під існуючими спорудами. Тому щільність грунтів у цих випадках зростає, що дозволяє нарощувати допускаються тиску на грунт при розташуванні фундаменту на глибинних шарах або при додатковій завантаженні наявних фундаментів.

будинки системи Пластбау

Джерело: gradostroitel.com.ua