Вплив швидкості руйнування на параметри прогрівання матеріалу

Звернемо увагу на те, що товщина якого віднесло в режимі квазістаціонарного руйнування шару матеріалу вже у другому з розглянутих варіантів істотно більше глибини прогріву. Враховуючи, що при більш тривалих теплових впливу це співвідношення тільки посилиться, приймемо в якості умовної граніт між областями переважного впливу внутрішніх і поверхневих процесів темп нагріву 300 К / с. При менших темпах нагріву товщина теплозахисного покрита істотно залежить від точності розрахунку глибини прогріву або, що те ж саме, від точності визначення теплофізичних властивостей. При цьому слід мати на увазі, що зі збільшенням темпу нагріву відбувається зміщення зон протікання фізико-хімічних перетворень в бік високих температур. Це зміщення призводить до того, що з'являється неоднозначність теплофізичних властивостей при даній температурі, яка тим істотніше, чим сильніше залежить від структури або густини речовини відповідний теплофізичний параметр.

Відомо, що зменшення щільності склопластику на 10% призводить до зменшення коефіцієнта теплопровідності при нормальній температурі на 20-30%. З ростом температури вплив пористості на теплопровідність збільшується.

Теплоємність неразлагающихся речовин дуже слабо залежить від пористості, однак у випадку композиційних теплозахисних матеріалів відбувається не тільки збільшення пористості в зоні реакції, але і змінюється хімічний склад покриттів (зокрема, можуть випаровуватися високомолекулярні компоненти, що володіють великою теплоємністю). Це, звичайно, в деякій мірі відбивається на величині питомої теплоємності. До того ж необхідно враховувати, що теплоємність входить в рівняння теплопровідності у вигляді добутку (pc) s. В результаті у композиційних матеріалів обидва теплофізичних параметра X і Секв утворюють характерну «гістерезисних петлю» на графіку залежності їх від температури, ширина якої відповідає можливому зсуву реакції при зміні темпу нагріву від 0 до декількох сотень градусів в секунду (в останньому випадку переважну роль вже починає грати поверхневе руйнування). Тим самим можна зробити висновок, що дослідження теплофізичних параметрів слід розглядати як комплексну проблему спільного визначення багатьох взаємопов'язаних характеристик. Враховуючи високий рівень температур і темпів нагріву, ймовірно, слід широко використовувати для цього експерименти в високотемпературних аеродинамічних трубах.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru