Вплив вдуву газу на тепло і масоперенос

Розглянемо вплив вдуву газу на тепло і масоперенос в многокомпонентен ламінарному прикордонному шарі. Слід звернути увагу на характерну особливість: нівелювання індивідуальних процесів при розрахунку сумарних параметрів. Незважаючи на зазначене вище різноманітність оцінок аналогією тепло-і масопереносу при вдув, різні теоретичні методи дають приблизно рівні значення таких сумарних параметрів, як тепловий потік або швидкість виносу маси хімічно активних матеріалів. Розглянемо тепер вплив вдуву на зміну поверхневого тертя. Залежність поверхневого тертя від безрозмірного витрати вдуваемого газу не є універсальною. Вона визначається температурним фактором. Видно, що вплив вдуву на тертя тим сильніше, чим менше величина температурного фактора. На практиці при використанні теплозахисних систем, і аналогія між тертям і теплообміном виконується з прийнятною точністю.

Вплив роду вдуваемого газу на поверхневе тертя можна простежити по кривим. При вдув суміші газів результуюче зниження поверхневого тертя можна визначити за формулами, аналогічним застосовуваним в розрахунках теплового потоку – рівняння. Всі представлені вище результати відносилися до околиці точки гальмування затуплених осесиметричних тіл. Значення множника а в формулі для розрахунку коефіцієнта вдуву для різних геометрій обтічного тіла близькі між собою. Розглянемо коротко характеристики турбулентного прикордонного шару на проникною поверхні. Теоретичне рішення цієї задачі зважаючи на її складності в даний час відсутня. Тому большое1 значення надається накопичення дослідних даних. Технічні труднощі, пов'язані з проведенням відповідних експериментів, призводять у багатьох випадках до значних погрішностей (до 100%), про що свідчить великий розкид експериментальних точок, отриманих різними авторами в схожих умовах.

У роботі В. П. Мугалева отримані великі відомості по параметрах течії в турбулентному пограничному шарі при наявності вдуву і про вплив окремих параметрів на теплообмін. У дослідах вимірювалися профілі швидкостей, температур, концентрацій, густин в прикордонному шарі, вивчався вплив на теплообмін на плоскій пористої пластині зміни пара-метрів потоку та інтенсивності вдуву в широкому діапазоні. На підставі аналізу дослідних даних по впливу вдуву на теплообмін в турбулентному прикордонному шарі на плоскій пластині В. П. Мугалев запропонував просту Апроксимаційні формулу для розрахунку теплових потоків. Звертає на себе увагу факт слабкого зниження теплообміну в порівнянні з ламінарним пограничним шаром при тих же витратах охолоджувача.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru