Впливу температури цементного тесту на його консистенцію

У свій час з питання впливу температури цементного тесту на його консистенцію були проведені дослідження І. А. Киреенко, який показав, що з підвищенням температури тесту збільшується необхідна кількість води для одержання нормальної його густоти, що призводить до збільшення кількості води замішування. Відповідно ця залежність застосовна і до готування бетонних сумішей з підвищеними температурами. Питання впливу температури цементного тесту на його консистенцію особливо актуальні при монтажі сантехніки villeroy boch subway та інших фірм.

На жаль, зазначені вище відправні положення технології бетону про вплив температурного фактора на консистенцію бетонних сумішей і міцність бетону, розроблені ще в 30-ті роки багатьма вченими, в даний час при розробці нових технологічних прийомів підвищення температури бетонних сумішей до укладання деколи залишаються без уваги. Це призводить, як правило, до серйозних помилок ряду дослідників, що оцінюють переваги того чи іншого способу попереднього розігріву бетонних сумішей.
У Рекомендаціях ВНІІЖелезобетона вказується, що консистенція розігрітій бетонної суміші до моменту її укладання забезпечується збільшенням витрати води у порівнянні з витратою її для суміші, що укладається в холодному стані, на 5-25%. Збільшення витрати води знаходиться в залежності від виду застосовуваного цементу, марки бетону, температурного режиму розігріву, застосовуваних добавок та інших факторів. Про відповідне збільшення витрати цементу як дані Рекомендації, так і багато інших не вказують.
Про необхідність збільшення витрати цементу для збереження прийнятої величини водоцементного відношення при попередньому розігріві бетонної суміші вказують не багато авторів та інструктивні документи. Те ж можна сказати і про паророзігрівання бетонної суміші в бетонозмішувачах.

Останнім часом питання про вплив температурного фактора на консистенцію бетонної суміші і міцність бетону особливо гостро виник при виробництві бетонних робіт в умовах сухого жаркого клімату. Як відомо, однією з найважливіших проблем бетонування в цих умовах є забезпечення необхідної консистенції бетонної суміші при її укладанні. При цьому основна увага приділяється, як правило, питань збереження рухливості і однорідності суміші під час транспортування її до об'єктів бетонування або під час попереднього витримування до укладки в умовах підвищених температур. Значно менша увага приділяється питанню забезпечення відпускної рухливості бетонної суміші, що має підвищену температуру. У той же час існує обернено пропорційна залежність між температурою бетонної суміші.

7 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru