Загальні принципи проектування потоку

Завданням проектування потоку є визначення таких параметрів потоку, які з урахуванням раціональної технології і організації робіт по всіх об'єктах потоку забезпечують загальну тривалість будівництва об'єктів потоку в межах нормативної, безперервну завантаження ресурсів (бригад, машин, механізмів) і безперервність ведення будівельно-монтажних робіт по кожному об'єкту потоку окремо. Проектування будівельного потоку здійснюють на основі даних про об'ємно-планувальних і конструктивних рішеннях об'єктів, що підлягають включенню в потік, шляхом угруповання однотипних будівель або частин по кожному типу будівлі з урахуванням спеціалізації та чисельності бригад, машин і механізмів, які можуть виконати дані види та обсяги робіт .

Основним питанням розрахунку потоку є визначення можливого скорочення тривалості будівництва, яке забезпечило б найбільш продуктивне використання робочих бригад і механізмів, а також насичення фронту робіт максимальною кількістю ресурсів. Всі розрахунки при цьому повинні базуватися на реальному кількості ресурсів, які можуть бути виділені відповідними будівельними організаціями для виконання обсягу робіт по потоку. По кожній групі однотипних будинків встановлюють технологічну послідовність робіт і визначають раціональні розміри захваток (ділянок) і їх кількість. Розміри захваток залежать головним чином від об'ємно-планувальної структури об'єкта, складу обладнання, а також від характеру розвитку спеціалізованих потоків, складу виконуваних ними робіт і їх потужності (продуктивності).

Захватка – це частина будівлі, обсяги робіт з якою виконуються бригадою (ланкою) постійного складу з певним ритмом, що забезпечує потокову організацію будівництва об'єкта в цілому. Розбиття будівлі на захватки здійснюють з урахуванням наступного. Розміри захваток встановлюють виходячи з планувальних, об'ємних і конструктивних рішень будівлі та напрямків розвитку основних процесів по його зведенню. В якості захваток приймають повторювані прольоти, секції, поверхи, поверхи-секції, конструктивні обсяги по певній групі осей, рядів і відміток будівлі. Розбиття будівлі на захватки виробляють з урахуванням забезпечення необхідної стійкості і просторової жорсткості несучих конструкцій в умовах їх самостійної роботи в межах захватки. Межі захваток часта збігаються з конструктивним членуванням будівлі – температурними і осадовими швами, що забезпечує можливість припинення і відновлення роботи без порушення технічних умов.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru