Завдання будівельного виробництва

Завдання будівельного виробництва з точки зору засобів і методів їх вирішення умовно можна розділити на наступні групи:

1) програмованих завдань;

2) умовно-програмованих завдань;

3) непрограмований завдань.

До групи програмованих завдань відносяться завдання, умови, обмеження і цільова функція, які можуть бути з високим рівнем відповідності описані математичною моделлю і запрограмовані для розрахунку на ЕОМ. Якщо рішення задач пов'язано з переробкою великого обсягу інформації за обмежений період часу, то найбільш доцільно їх вирішувати з використанням ЕОМ і відповідних технічних засобів передачі інформації. Якщо ж обсяг інформації задачі, що підлягає обробці, невеликий і час, що витрачається на © се процеси її обробки та передачі іншими технічними засобами, зіставно з часом обробки на ЕОМ, то вибір засобів вирішення такого завдання грунтується на порівнянні витрат часу і коштів.

Група умовно-програмованих завдань включає завдання:

а) які не можуть бути чітко формалізовані, а виражаються математичною моделлю, в якій відсутній ряд істотних факторів задачі, тому одержуване за такою моделлю рішення є одним з можливих, але не оптимальним рішенням;

б) вимагають для отримання точного рішення надмірно велику кількість інформації і тому дають рішення на ЕОМ, точності яких порівняти з рішеннями, прийнятими без використання машинної обробки інформації;

в) за якими повна інформація не може бути отримана одночасно і тому рішення реалізується в умовах відсутності інформації по окремим частинам завдання.

До групи непрограмований завдань відносяться завдання, які не можуть бути формалізовані у вигляді прийнятною математичної моделі. Рішення з таким завданням приймаються на основі досвіду і статистичних даних.

Підготовка та етапи вирішення завдань із застосуванням електронно-обчислювальних машин. У ході рішення задачі можна виділити чотири основних етапи:

1) ознайомлення з умовою задачі;

2) складання плану рішення задачі;

3) здійснення рішення;

4) перевірка правильності рішення задачі.

Етап ознайомлення з умовою задачі включає з'ясування, яка інформація є, визначення достатності умови задачі. Складання плану рішення задачі починається з визначення складу і послідовності необхідних перетворень. Проводиться виділення підзадач,. В ході якого здійснюється узагальнення, використання аналогій, відкидання частини умов і т. п. Вибирається спосіб вирішення задачі.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru