Збереження матеріальних ресурсів

Поняття схоронності матеріальних ресурсів багатопланово. З одного боку – це комплекс питань, пов'язаний з переробкою матеріалів на всіх технологічних етапах від відвантаження зі складу постачальника до укладання його в справу, включаючи навантаження, транспортування, отримання, складування, відпустку, подачу в зону робочого місця. Сюди належать питання техніки (тара, транспорт, механізація), технології, економіки і організації. З іншого боку, проблема збереження матеріалів – це заходи щодо запобігання можливості їх розкрадання. Тут на перше місце висуваються питання організаційні – створення системи обліку та контролю матеріалів на всіх стадіях його руху, включаючи спеціальну службу охорони. Однак такий розподіл проблеми досить умовно. Прогресивне технічне рішення вносить позитивні зміни в прийняту технологію робіт і в процесі реалізації потребує певних заходів організаційного характеру. Так, впровадження окремих видів контейнерів, що є, по суті, мікроскладамі, вирішує не тільки технічні питання, а й організаційні, змінюючи порядок приймання, охорони і т. п.

Порядок приймання та відпуску матеріалів, техніка і технологія їх транспортування та зберігання, а також питання нормування та контролю за витрачанням матеріалів висвітлені в розд. III гл. 2. Вимоги до складів і порядку зберігання матеріалів і виробів викладені в розд. II, гл. 4. Нижче розглянуті обов'язки посадових осіб, пов'язаних з витрачанням ресурсів, і заходи, що сприяють їх збереженню. Обов'язки посадових осіб у збереження соціалістичної власності. Відповідно до «Положення про виробника робіт в будівництві» на ньому лежить обов'язок забезпечити згідно з проектом організації робіт складування надходять на об'єкти матеріалів, конструкції, деталей, забезпечити їх охорону, правильне і економне витрачання, своєчасно оформляти документи на надходження і витрачання матеріалів та будівельних деталей. Будівельний майстер повинен забезпечити правильне і економне зберігання та витрачання отриманих матеріалів.

Бухгалтерія будівельного управління або ділянки зобов'язана організувати облік матеріалів і належний порядок їх списання. У положенні про головних (старших) бухгалтерів підприємств закріплена їх обов'язок організувати правильну постановку і достовірність обліку та здійснювати контроль за збереженням соціалістичної власності, застережливий можливість розкрадання, незаконного і непродуктивного витрачання матеріальних цінностей та грошових коштів. До кола осіб, безпосередньо пов'язаних з матеріальними цінностями, необхідно віднести працівників апарату постачання (комірників, експедиторів та ін). Працівники виробничого відділу будівельного управління здійснюють аналіз витрат матеріалів. Для цієї мети служить лімітно-забірна картка об'єкта, в якій заздалегідь обраховано витрати матеріалів на будівництво об'єкта (його частини або етапу). У відповідності з актами виконання робіт, з одного боку, і документами, що підтверджують отримання матеріалів на об'єкт, з іншого, раз на місяць проводиться звірка витрат матеріалів.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru