Зшивання мережевих графіків

Важливим етапом у процесі розробки мережевих графіків будівництва окремих об'єктів і цілих комплексів є графічне об'єднання первинних сіткових графіків, так називане зшивання мереж в загальний мережевий графік. При такій ув'язці беруть до уваги технологічні, ресурсні та часові чинники. При технологічній ув'язці первинних сіткових графіків їх об'єднання здійснюють за допомогою граничних подій, тобто таких подій, які є загальними для різних первинних графіків і відбуваються в результаті закінчення робіт, що входять до складу цих графіків. Для прискорення процесу об'єднання первинних сіткових графіків доцільно в кожному граничному подію вказувати всі попередні роботи, необхідні для її звершення, а не тільки роботи, що входять до складу даного первинного мережевого графіка.

У загальний мережевий графік, складений з цих трьох первинних графіків, введені додатково вихідне і завершальне події, які пов'язані залежностями з вихідними і завершальними подіями всіх трьох первинних сіткових графіків. При ув'язці мережевих графіків по ресурсах показується залежність переходу ресурсів після закінчення роботи одного мережного графіка для виконання аналогічної роботи іншого первинного мережевого графіка. Тимчасова ув'язка первинних сіткових графіків обумовлена необхідністю виконання певної групи роботи в кожному такому графіку до встановленого терміну. Класифікація мережевих графіків у складі ПОБ та ПВР. В залежності від кількості незалежних цілей описують їх мережі можуть мати одне або декілька завершальних подій. Мережі, що мають одне завершальна подія, називаються одноцільового, а мережі, які мають декілька завершальних подій, – багатоцільовими.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru